Centrum Seniora Barbara w Szemudzie

- A +
Nowy slajd 1 Nowy slajd 2 Nowy slajd 3 Nowy slajd 4

Oferta

Centrum Seniora Barbara w Szemudzie zapewnia całodobową opiekę osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować lub mającym problemy z codziennym funkcjonowaniem z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Realizuje swe zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług:

 1. w zakresie potrzeb socjalno-bytowych zapewnia:
  • miejsce zamieszkania;
  • wyżywienie;
  • utrzymanie czystości;
 2. w zakresie potrzeb opiekuńczych zapewnia:
  • opiekę minimalną (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych);
  • opiekę intensywną ( indywidualne i grupowe zajęcia z uwzględnieniem stopnia zaburzeń funkcji poznawczych, zmian otępiennych np.choroba Alzheimera);
  • pielęgnację;
  • całodobową pomoc pielęgniarską;
  • opiekę lekarza rodzinnego;
 3. w zakresie potrzeb wspomagających zapewnia:
  • opiekę terapeutyczną:
   • psychologa
   • pielęgniarki
   • terapeuty zajęciowego
   • rehabilitanta
   • pracownika socjalnego
  • zaspokojenie potrzeb religijnych (Centrum umożliwia kontakt z kapelanem oraz udział we Mszy Świętej i innych nabożeństwach odbywających się w pobliskim kościele lub kaplicy)
  • zaspokojenie potrzeb kulturalnych
 4. w zakresie samorealizacji:

  Po dokonaniu diagnozy i zgodnie z zainteresowaniami ustalane są indywidualne cele terapeutyczne, które mieszkańcy mogą realizować, uczestnicząc w następujących zajęciach:

   • pracowni zajęć praktyczno – użytecznych
   • pracowni plastycznej
   • pracowni krawieckiej
   • pracowni stolarskiej
   • muzykoterapii z elementami relaksacji
   • grupie wspomnień
   • kinezyterapii
   • fizykoterapii
   • hydroterapii
   • terapii poprzez ruch (ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet i mężczyzn)
   • klubie gier
   • kółku ogrodniczym i florystycznym
   • kółku kulinarnym
   • spotkaniach w kawiarence
   • kółku muzycznym
   • kółku filmowym
   • kółku informatycznym
   • kółku czytelnika
 5. w zakresie nawiązywania i rozwoju komunikacji społecznej zapewniono pomieszczenia ogólnodostępne, m. in. kawiarnia i herbaciarnia, sala wielofunkcyjna, sala gimnastyczna, , taras oraz tereny parkowe z fontanną i otaczającym lasem, które tworzą oazę ciszy i spokoju.
   • pracowni zajęć praktyczno – użytecznych
   • pracowni plastycznej
   • pracowni krawieckiej
   • pracowni stolarskiej
   • muzykoterapii z elementami relaksacji
   • grupie wspomnień
   • kinezyterapii
   • fizykoterapii
   • hydroterapii
   • terapii poprzez ruch (ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet i mężczyzn)
   • klubie gier
   • kółku ogrodniczym i florystycznym
   • kółku kulinarnym