Centrum Seniora Barbara w Szemudzie

- A +
Nowy slajd 1 Nowy slajd 2 Nowy slajd 3 Nowy slajd 4

= KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WILEŃSZCZYZNA" =

Niedziela, 05.07.2015

             Seniorzy z Centrum Seniora Barbara mieli okazję wybrać się w lipcu na niezwykły koncert zespołu "Wileńszczyzna" do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Koncert składał się z dwóch części:

I część koncertu: „Wieczorynka w Skrobuciszkach”

Spektakl muzyczny odtwarza atmosferę wiejskiej zabawy pod Wilnem w okresie lat 20 – 30 ubiegłego stulecia. Na wieczorynki zbierała się młodzież często z kilku sąsiednich wsi, a czasem też przyjeżdżała młodzież z miasta, aby wspólnie zabawić się z rówieśnikami. Na wieczorynkach bawiono się, śpiewano, ale przede wszystkim tańczono. Najczęściej tańczono polki i walce, ale też kadryle i krakowiaki. Jednak figury i układy tych tańców, zwłaszcza krakowiaka, jakkolwiek proste i dostępne dla masowego wykonawcy, różniły się znacznie od tańczonych w Polsce centralnej. Natomiast przybyła na zabawę „młodzież z miasta” posunie się do określonych stylizacji w tych tańcach. Starsi dobrze pamiętają bardzo popularny, również w latach powojennych (szkoda, że dziś zapomniany) taniec padespan (czasem również zwany podhiszpańcem). Tańczony u nas ma w sobie zarówno elementy tańców wileńskich, jak też, oczywiście, pierwotnych hiszpańskich, które zlały się w jednolitym stopie nieskomplikowanego, a jednocześnie bardzo sympatycznego tańca towarzyskiego. Do najczęściej tańczonych na zabawach tańców należały również tango i fokstrot. Tango, które z ojczystej Argentyny szybko rozeszło się na cały świat, wymagało jednak od tancerzy odpowiedniego wyrobienia. Natomiast fokstrot, znacznie prostszy w wykonaniu, był tańczony bez trudności na każdej zabawie tak w miastach, jak i po wsiach.

Ubiory z tamtych lat zostały odtworzone na podstawie źródeł zachowanych w zbiorach bibliotek i archiwów, jak też w zbiorach poszczególnych kolekcjonerów, a także ciekawej kolekcji dawnych strojów, znajdującej się w posiadaniu Litewskiej Wytwórni Filmowej.

Tak więc, autentyczna muzyka, taniec i śpiew, jak też ubiory i ówczesna gwara podwileńska pomogą widzom przenieść się o jakieś 100 lat wstecz, gdy na Wileńszczyźnie inne pokolenie młodzieży bawiło się inaczej, ale nie mniej wesoło i hucznie.

II część koncertu: Wiązanka pieśni i tańców polskich

Program zawiera zestaw pieśni i tańców polskich głównie z terenów Wileńszczyzny. Są to pozycje taneczne, jak Suita Wileńska, Kadryl Krykoniski, Mazur Wileński, zestaw pieśni ludowych (Na ganku stała Mania, Czarna rola, Na parkanie siedzi Jaś), pieśni autorskich kierownika zespołu dr Jana Mincewicza (Nad Wilią, Ojcowizna, W każdym sercu, Echo wileńskich zaułków), jak też utwory Stanisława Moniuszki (Złota rybka, Mazur z opery „Halka”) M. K. Ogińskiego (Polonez Pożegnanie Ojczyzny”) i inne.

Program jest wizytówką polskiej kultury muzycznej Ziemi Wileńskiej i na całym świecie jest przyjmowany z przysłowiową „łezką w oku”.

          

Powrót